Polityka prywatności

Piwpol.pl

1

Piwpol.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników. 

2

Piwpol.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

3

Piwpol.pl zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.

4

Piwpol.pl przetwarza dane osobowe w przypadku wyrażenia na to zgody przez Użytkownika, jak również wówczas, gdy jest to konieczne do realizacji uprawnień bądź spełnienia obowiązków wynikających z umowy lub z przepisów prawa

5

Piwpol.pl gromadzi dane, tj. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail). Informacje te podawane są przez Użytkownika podczas wypełniania formularza kontaktowego bądź zgłaszania usterki sprzętu w serwisie dostępnym na stronie internetowej Piwpol.pl.

6

Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane do kontaktowania się z Użytkownikiem.

7

Piwpol.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych.

8

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Piwpol.pl zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych.

9

Piwpol.pl może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli swoim zachowaniem bądź działaniem naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

10

Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą przekazywane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczonych usług, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Piwpol.pl.

11

Piwpol.pl używa oraz przechowuje dane informatyczne, które są przetwarzane do celów przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub naliczania opłat za te usługi, w tym również proste pliki tekstowe przesyłane w nagłówku http i zapisywane na dysku końcowego użytkownika (pliki cookies). Przez przekazywanie komunikatu w sieci należy rozumieć wymianę bądź przekazanie wszelkiej informacji między stronami za pośrednictwem usług publicznie dostępnej łączności elektronicznej. Celem przechowywania danych informatycznych jest w szczególności ulepszanie zawartości strony Piwpol.pl i dostosowania jej treści oraz zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników (bez personalnej identyfikacji). Przechowywanie tych danych nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Użytkownik może określić warunki przechowywania danych informatycznych poprzez modyfikację odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.02 | 04 | 12
Drodzy Klienci, miło nam informować, iż w roku 2023r. minęło 35 lat istnienia naszej firmy. Dziękujemy, że jesteście z Nami...